Městské muzeum ve Volyni
Školní ulice - tvrz, 387 01 Volyně

Tel.: +420 383 372 481
E-mail: info@muzeum-volyne.cz

Odkazy:

Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje.
muzeum-volyne.cz

muzeum-volyne.cz
Město VOLYNĚ

DALŠÍ AKCE

detail

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Zápas duchovních a učitelů o prácheňský venkov na přelomu 19. ...

SBÍRKY

detail

Část areálu bývalého panského dvora - pivovar a část stájí. Dnes zůstalo pouze torzo těchto budov, v nichž se nachází městské kino a pošumavská tržnice.

O nás

Městské muzeum ve Volyni je muzeem podle zákona č. 122/2000 Sb., jeho zájmovým a zároveň sběrným územím je především město Volyně, ale také širší oblast Volyňska a Podlesí, přibližně v hranicích někdejšího soudního okresu Volyně. Prvopočátky volyňského muzejního snažení sahají již do osmdesátých let 19. století, které bylo posléze posíleno v době konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895.

Od roku 1912 jsou veškeré aktivity řízeny nově vzniklým muzejním spolkem, které v roce 1934 vrcholí otevřením Musea města Volyně a kraje volyňského v budově bývalé řemeslnické školy. Středověká volyňská tvrz, ve které sídlí muzeum dodnes, byla veřejnosti zpřístupněna až v roce 1956. V současnosti je muzeum přístupné celoročně, má dvě stálé expozice – Volyňsko v pravěku a Historie volyňské tvrze – a ve třech výstavních prostorech pořádá  krátkodobé umělecké a historické výstavy.


Aktuality

AKTUÁLNÍ INFORMACE NA FACEBOOKU

Internetové stránky muzea nejsou a nebudou nějaký čas aktualizované, využijte proto našich stránek na facebooku: www.facebook.com/MestskeMuzeumVolyne. Děkujeme za pochopení. 

VELIKONOCE 2016

Velikonoční otevírací doba:čtvrtek 24. března: 9–17 hod.pátek 25. března: 11–17 hod.sobota 26. března: 11–17 hod.neděle 27. března: zavřenopondělí 28. března: 11–17 hod.

Všechny aktuality


Copyright (c) 2008 muzeum-volyne.cz | tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict |