Městské muzeum ve Volyni
Školní ulice - tvrz, 387 01 Volyně

Tel.: +420 383 372 481
E-mail: info@muzeum-volyne.cz

Odkazy:

Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje.
muzeum-volyne.cz

muzeum-volyne.cz
Město VOLYNĚ

PŘEDMĚT CHVÍLE > ARCHIV CHVÍLE > HANUŠ SCHWAIGER – ŽENA V ŠÁTKU

HANUŠ SCHWAIGER – ŽENA V ŠÁTKU

PŘEDMĚT CHVÍLE

od 4. října 2010...

HANUŠ SCHWAIGER – ŽENA V ŠÁTKU

 

 

Předmět: Hanuš Schwaiger (1854–1912), Žena v šátku, před 1906, olej na lipové desce s dvěma bukovými svlaky, 40,5 x 32 cm, signováno v pravém dolním rohu, na rubu přípis tužkou:  Od pana prof. Schwaigera r. 1906 věnováno, nový rám (2009); v roce 2009 restaurováno MgA. Jindřichem Šlechtou z Horažďovic (Městské muzeum ve Volyni, př. č. JB 934, inv. č. O-55).

 

Autor: Hanuš Schwaiger se narodil 28. června 1854 v Jindřichově Hradci v čp. 115 na rohu ulic Svatojánské a Panské. Dle vzpomínek kamarádů byl velmi citlivým dítětem, takže když jako malý viděl loutkovou pohádku, v níž věšeli Kašpárka, vzal provaz a pověsil se na klice. Jen taktak, že stihli provaz včas uříznout. Ani později na hradeckém gymnáziu i na budějovické reálce z něj rodiče mnoho radosti neměli. I přes jejich nesouhlas studoval od roku 1874 na vídeňské malířské akademii v proslaveném ateliéru malíře Hanse Makarta, odkud odešel v roce 1881. Schwaigerova tvorba se již od prvopočátků upínala technicky ke staromistrovství a námětově k jakémusi divnotajnému staromilství, zavánějícímu groteskními jinotaji a parodiemi. V devadesátých letech působil na Moravě. V roce 1902 se stal profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. Zemřel 17. června 1912 v Praze.

 

Vazby: Obraz Hanuše Schwaigera Žena v šátku se do volyňského muzea dostal skrze pozůstalost umělecké rodiny bratří Boháčů po roce 1978. Nejstarší z bratří Maxmilián Boháč (1882–1957) totiž v letech 1905 až 1907 studoval na pražské akademii právě v ateliéru Hanuše Schwaigera, který mu v roce 1906 osobně tento portrét daroval, jak mimo jiné hlásá Maxmiliánův vlastnoruční přípisek na rubu obrazu. Maxmilián Boháč se od svého učitele určitě neodrodil...

 

-ks-

Další obrázky:
galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie galerie

Copyright (c) 2008 muzeum-volyne.cz | tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict |