čtvrtek 23. ledna 2020 od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – KRÁLÍK V ROSOLU

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Chov králíků v Pošumaví v 19. a 1. polovině 20. století.