MÍSTA V KRAJI – ŠKAREZ

MÍSTA V KRAJI – ŠKAREZ

neděle 16. dubna od 7:45 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – NÁMĚSTÍ Kombinovaný vlastivědný výlet. Pěší trasa dlouhá cca 18 km. Cestou komentáře historické i jiné. Sraz na náměstí na autobusové zastávce, autobus do Vimperka odjíždí v 7:50, k výpravě je možné se připojit...
Boží hrob

Boží hrob

olej na plátně, kolem 1720 Standardní vyobrazení Božího hrobu s truchlícími postavami andělů. Původ obrazu je zcela neznámý, do muzejních sbírek se dostal s pozůstalostí bratří Boháčů po roce 1978. Provedení poukazuje nejspíše na vznik v nějakém...