olej na plátně, kolem 1720

Standardní vyobrazení Božího hrobu s truchlícími postavami andělů. Původ obrazu je zcela neznámý, do muzejních sbírek se dostal s pozůstalostí bratří Boháčů po roce 1978. Provedení poukazuje nejspíše na vznik v nějakém klášterním prostředí. Silně poškozený obraz v roce 2009 odborně restauroval akademický malíř Jan Mikuláš Hála z Lažánek u Blatné.

Městské muzeum ve Volyni, inv. č. O-37, př. č. 102/2008