pátek 23. července od 17 hohin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Volyňské události a příběhy před sto lety.