středa 13. října od 17 hodin, HISTORIE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Volyňské sebevraždy v 19. a první polovině 20. století.