středa 3. listopadu od 17 hodin, HISTORIE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Volyňská košíkářská škola, hospodářský spolek a velkostatek v posledním čtvrtletí 19. století.