úterý 25. ledna od 17 hodin, HISTORIE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Příběhy a příhody z města Volyně i širšího okolí, událé přesně před sto lety v průběhu roku 1922.