úterý 22. února od 17 hodin, HISTORIE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Příběhy ze starých masopustních časů v Pošumaví.