středa 23. března od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Dlouholetý volyňský starosta a kupec František Sladkovský (1832–1913) a jeho zlaté časy.