úterý 8. března od 8 do 16 hodin, EXPERIMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE – TVRZ

Další z našich oxidačních výpalů kopií středověké a raně novověké keramiky různých typů, včetně kamnových kachlů a reliéfních dlaždic, tentokráte zkušebně s olovnatými glazurami. Vlastní výpal bude probíhat v úterý od 8 do 16 hodin a u pece budou po celou dobu přítomni sdílní kolegové. Vyndávání výsledků experimentu z pece proběhne ve čtvrtek v 13 hodin.