úterý 5. dubna od 17 hodin, HISTORIETVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Život v pobělohorské Volyni v první půli třicetileté války.