středa 3. srpna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Vybrané kriminální příběhy z Volyňska za časů rakousko-uherské monarchie.