pátek 16. září od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Barvité vzpomínky Jaroslava Lence (1924–1978) na dobu svého učení v kupeckém obchodu a vinárně Jana Beneše ve Volyni v letech 1938 až 1940.