sobota 1. října – neděle 2. října 2022, ŘEMESLO – TVRZ

Experimentální cihlářské a hrnčířské pracoviště za příkopem tvrze

sobota 1. října od 12 do 20 hodin

ZKUŠEBNÍ VÝPAL

Experimentální zkušební výpal replik různého cihlářského zboží ve velké cihlářské peci – především dlažby a různých tvarovek, ale také středověkých reliéfních dlaždic a grafitových zásobnic (12–20). Prezentace všech pecí a dalších výzkumných záměrů. Ukázky zpracování hlíny a výroby dlaždic a tvarovek, vhodné pro děti i dospělé (14–18). Odborné přednášky o cihlářství a hrnčířství, stavbě pecí a experimentu v archeologii (18–20). Od 14 hodin doprovodná architektonická procházka v někdejším Měšťanském pivovaru ve Volyni, po jejím skončení u pecí ochutnávka různých druhů piv. Možnost opékání přineseného na ohni.

neděle 2. října od 14 do 16 hodin

OTEVŘENÍ PECE

Vykládání cihlářského zboží z velké pece. Prezentace a zhodnocení výsledků experimentálního výpalu z předešlého dne.

Při extrémně deštivém počasí bude akce přeložena na jiný termín.