středa 12. října od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Volyňská farní škola v 2. polovině 18. a průběhu 19. století.