úterý 7. března od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Okresní soud ve Volyni, jeho budovy a zaměstnanci.