úterý 11. dubna od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Kartáčnické řemeslo ve Volyni v průběhu 19. a první polovině 20. století.