středa 14. června od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Zevrubná procházka po domech, rodinách a řemeslech ve městě Volyni v roce 1861.