pátek 6. října od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Společný život malíře Maxmiliána Boháče (1854–1928) a jeho ženy Josefy Jedličkové (1859–1919), promítnutý do života celého tehdejšího města Volyně.