pátek 24. listopadu od 17 hodin, HISTORIE – STARÁ RADNICE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Poslední věci člověka ve volyňských a přívolyňských historických dokumentech.