úterý 19. prosince od 17 hodin, HISTORIE – STARÁ RADNICE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Dřívější vánoční časy v našem regionu.