středa 20. března od 17 hodin, HISTORIE – STARÁ RADNICE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Volyňští pekaři a jejich cech od sklonku 15. do poloviny 19. století.