neděle 5. května od 7:20 hodin, VLASTIVĚDNÝ VÝLET – NÁDRAŽÍ

Kamenité poutě i blátivé cesty k vrcholkům kopců a hor v kraji, k neběžným i k těm zcela známým. Nenáročný vlastivědný výlet k pramenům řeky Volyňky, pro děti i důchodce věru vhodný. Ráno vlakem v 7:29 na Lipku a zpátky stejným způsobem.