úterý 23. července od 17 hodin, HISTORIE – STARÁ RADNICE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Nitky příběhů volyňských renesančních časů v jemné materiálové konfrontaci s nedávnými archeologickými výzkumy.