čtvrtek 7. listopadu od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – MARŠÁLEK ZE ČKYNĚ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Jeden čkyňský mistr sedlářský a jeho příbuzenstvo ve světle zachovaných rodinných písemností.