čtvrtek 12. prosince od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

POKOUTNÍ KRUH PRÁCHEŇSKÉ VLASTIVĚDY – NEMAJETNÝ AKADEMIK

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě. Téma večera: Život volyňského malíře Maxmiliána Boháče (1882–1957) v bavorském Mnichově před válkou světovou.