hrnčina, režná, na plášti rádýlkem vtlačovaný a rytý dekor, na uchách ozdobné nálepy; v. 24 cm, ø 17 cm; Prácheňsko, kolem 1860; restaurováno; vykuřovadlo používáno u včel v Doubravici u Volyně

Městské muzeum ve Volyni, inv. č. 1222, př. č. 43/1967