Tři králové, kvaš, prořezávaný pergamen, 11,5 x 7 cm, pol. 18. stol., Německo

Městské muzeum ve Volyni, inv. č. SO-43, př. č. 62/2013