úterý 17. května od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Společenstvo živností kožních ve Volyni a jeho členové z řad místních obuvníků, koželuhů a sedlářů.