úterý 20. prosince 2022 od 11 do 15 hodin – TVRZ

ZKUŠEBNÍ VÝPAL

Výpal prací účastníků podzimních dílen a dalšího cihlářské zboží v pobočné peci.


středa 21. prosince od 13 do 15 hodin – TVRZ

OTEVŘENÍ PECE

Vykládání cihlářského zboží z pobočné pece. Prezentace a zhodnocení výsledků experimentálního výpalu z předešlého dne.