pátek 8. září od 17 hodin, HISTORIE – TVRZ

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Hlavní volyňské náměstí v průběhu staletí v obrazových pramenech.