pátek 26. ledna od 17 hodin, HISTORIE – STARÁ RADNICE

Další z pravidelných setkání zájemců o vlastivědu a historii širšího Prácheňského kraje ve volyňském koutě.

Téma večera: Volyně a okolí před pěti sty lety. Slovní procházka městem kolem roku 1524.